Thomas Middleton

(bap. 1580, d. 1627)
Playwright.